Καλάθια μονωμένα μέχρι 1000 Volt για καλαθοφόρα οχήματα, ειδικά για εργασίες σε ηλεκτροφόρα καλώδια.