Πρόκειται για δύο ειδών σάκους, κατασκευασμένους απο ισχυρό Hypalon, που αντέχει στις υψηλές θερμοκρασίες της χώρας μας και σε αντίξοες συνθήκες  αποθήκευσης. Οι σάκοι αυτοί, με αυτόματη ή χειροκίνητη πλήρωση και βαλβίδα για ελεγχόμενη εκκένωση, βοηθούν στην αποκόλληση και ανέλκυση πλοίων ή αντικειμένων απο το βυθό.

Τύπος Α : Κυλινδρικού τύπου 100 – 35.000kgr
Τύπος Β : Τύπου αλεξιπτώτου 250 – 35.000kgr